PROXIMITAT


Accès simplificat a tot el que passa al teu voltant.

ESCALABLE


Sol·lucions optimitzades per la nova TV local, sense les càrregues de la TV tradicional.

INTERCONNECTAT


Optimització dels recursos, per xarxes, web i per TV lineal 24hrs